Koszyk 0
0,00 zł
koszyk jest pusty
Product aktualizuj
Jesteś tutaj:Start/Firma/Regulaminy/Regulamin witryny

Regulamin ten dotyczy korzystania ze wszystkich usług i serwisów .

 

Postanowienia ogólne .

 1. Korzystanie z witryny i wszystkich jej usług jest całkowicie bezpłatne .
 2. Każdy Użytkownik witryny jest zobowiązany przestrzegać postanowień regulaminu .
 3. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za wszystkie pisane przez siebie treści .
 4. Rejestrując się w serwisie zgadza się Pan/Pani na wszystkie warunki zawarte w regulaminie i Polityce Prywatności .
 5. Zgadza się Pan/Pani nie pisać żadnych wypowiedzi i publikowania grafik o charakterze obraźliwym , wulgarnym , oszczerczym  i rasistowskim .
 6. Zgadza się Pan/Pani nie pisać żadnych wypowiedzi i publikowania grafik naruszających i obrażających wyznania religijne innych osób ,
 7. Zgadza się Pan/Pani nie pisać wypowiedzi i publikowania grafik o charakterze propagujących treści erotyczne , pornograficzne , niezgodne z polskim prawem lub naruszające cudze prawa autorskie i umieszczania linków kierujących do stron internetowych tego typu .
 8. Zgadza się Pan/Pani nie pisać wypowiedzi i publikowania grafik o charakterze propagującym hazard i promowania stron internetowych tego typu .

Serwis internetowy.

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://www.profiwww.pl prowadzony przez firmę EPA Auto Piotr Pawłowski z siedzibą w Kazimierzu przy ul. Kilińskiego 71, 95-083 Lutomiersk, wpisaną do CEiDG NIP: 731-187-29-12, REGON: 101328350, (dalej również jako „Sprzedający” lub "Usługodawca").
 2. Sprzedający w tym serwisie internetowym prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła lub na rzecz której została zawarta Umowa z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Niniejszy dokument stanowi zasady korzystania z serwisu internetowego Sprzedającego pod adresem https://www.profiwww.pl.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Kilińskiego 71, Kazimierz, 95-083 Lutomiersk, pod numerem telefonu: 728-602-330, oraz za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie.
 7. Do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, wymagane jest używanie przez Usługobiorcę komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Edge w wersji 120 lub wyższej, Mozilla w wersji 121 lub wyższej, Opera w wersji 106 lub wyższej, Chrome w wersji 120 lub wyższej. Niespełnianie przez sprzęt komputerowy, z którego korzysta Usługobiorca, cech, o których mowa w zdaniu poprzednim, może uniemożliwiać poprawne korzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Ceny wszystkich produktów i usług widocznych na stronach internetowych serwisu internetowego pod adresem https://www.profiwww.pl towarów są cenami
  brutto (zawierają wszystkie podatki) i są wyrażone w złotych polskich.
 9. Wszystkie ceny widoczne w Serwisie internetowym, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając
  zamówienie w Serwisie internetowym
  składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie. Przedmiotowa cena i opis towaru wiążący charakter - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 10.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów i usług prezentowanych na stronie Serwisu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach i usługach, przeprowadzenia
  i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży, bądź wprowadzenia w nich jakichkolwiek innych zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone
  przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Serwisu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku
  niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie
  zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Umowa tym samym zostaje rozwiązana polubownie i za porozumieniem stron.
 12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru lub usług, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania
  potwierdzonych zamówień na te towary lub usługi, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Jeśli promocja lub wyprzedaż została ograniczona czasowo trwa ona do upłynięcia podanego czasu.
 13. Sprzedający okresowo przydziela kupony rabatowe do użycia w Sklepie internetowym. Kupony obniżają wartość koszyka ze sklepu internetowego. Każdy z kuponów rabatowych może udzielać rabat o określonej wysokości i przez określoną ilość czasu.

Rejestracja i logowanie.

 1. Administrator strony internetowej przykłada wszelkich starań aby każde połączenie między komputerem i serwerem było szyfrowane (szyfrowanie za pomocą protokołu SSL). Dzięki szyfrowaniu podawane przez Użytkownika i przesyłane dane są bezpieczne.
 2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może się zarejestrować, tym samym stając się Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 3. Po poprawnym podaniu wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym (Login, Hasło, adres e-mail...) należy je wszystkie zapamiętać, bezpiecznie przechowywać, regularnie kontrolować, aktualizować, a w przypadku hasła - zmieniać.
 4. Rejestracja i jej potwierdzenie są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Dokumentu SLA  i Polityki prywatności witryny,  oraz wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez administratora bazy danych osobowych, z siedzibą pod adresem:  ul. Kilińskiego 71, Kazimierz , 95-083 Lutomiersk, w celach realizacji procesu rejestracji, świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i innych celów wymienionych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, Polityce prywatności, zasadach zachowania poufności i bezpieczeństwa witryny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Zarejestrowani Użytkownicy mogą otrzymać dostęp do dodatkowych funkcji witryny.
 6. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków. Powinno składać się z małych i dużych liter, cyfr i różnych znaków. Login i hasło nie powinny być takie same.
 7. Loginu i hasła używanych do zalogowania się w serwisie nie należy nikomu udostępniać .
 8. Zabronione jest używanie loginu lub hasła w programach automatycznie wykonujących jakiekolwiek operacje w naszym systemie (np.pisanie postów na forum).
 9. Hasło należy ze względu na bezpieczeństwo regularnie zmieniać na inne. Powinno ono być trudne i znane tylko Użytkownikowi.
 10. Jeżeli zmiana hasła jest kłopotliwa prosimy poprosić o pomoc Moderatora Forum lub Administratora. Bardzo chętnie pomożemy .

Komentarze, ocenianie, posty i cytaty.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do komentowania  materiałów publikowanych przez wydawcę witryny.
 2. Komentowanie możliwe jest poprzez formularz komentarzy (jeśli jest on dostęny).
 3. Każdy Użytkownik może oceniać opublikowane materiały (jeśli możliwoś oceniania jest dostępna) .
 4. Do oceniania stosuje się ranking o wyglądzie gwiazdek widocznych przy tytule artykułu, produktu lub usługi.
 5. Oceniać można w skali od 1 do 5.
 6. Każdy Użytkownik w ciągu doby może dla każdego produktu, artykułu i usługi dodać ograniczoną ilość komentarzy i wystawić ograniczoną ilość ocen. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka "sztucznego zawyżania oceny" artykułu, produktu lub usługi.
 7. Komentarze Użytkowników Zarejestrowanych publikowane mogą być natychmiast po ich wysłaniu.
 8. Komentarze Użytkowników, którzy nie są zarejestrowani publikowane są zawsze po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Administratora lub Moderatora .
 9. Jeżeli komentarz lub post nie został opublikowany w ciągu 24 godzin, ale jego autor uważa , że był on zgodny z regulaminem witryny, prosimy o kontakt z Administratorem. Sprawdzimy dlaczego tak się stało i udzielimy odpowiedzi i/lub opublikujemy oczekiwaną treść.
 10. Komentarze, które zawierają treści łamiące postanowienia tego regulaminu nie zostaną opublikowane.
 11. Komentarze ze względów bezpieczeństwa nie mogą zawierać elementów JavaScript i HTML (np. znaki "<" ">" "</script>") . 
 12. Zabronione jest publikowanie  jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym - promujących firmę lub inny serwis internetowy. Wyjątek stanowi  publikowanie linków kierujących do innych witryn internetowych w celu udzielenia pomocy i/lub odpowiedzi na zadane pytanie na forum. Link musi kierować bezpośrednio do podstrony na innej witrynie, na której jest odpowiedź i/lub treść związana z tą, której dotyczy pytanie lub temat na forum .

Wydawca strony internetowej może odmówić publikacji treści Użytkownika w całości lub części w przypadkach przedstawionych poniżej .

 1. Komentarz pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści .
 2. Treść komentarza nie ma żadnego związku z komentowaną treścią produktu / usługi / artykułu / newsa / posta innego Użytkownika .
 3. Treść komentarza ma na celu naruszenie godności osobistej i/lub wyznania innej osoby, firmy lub instytucji.
 4. Treś komentarza łamie w jakikolwiek sposób prawo.
 5. Treść komentarza dotyczy życia prywatnego lub danych osobowych innej osoby .
 6. Treść komentarza ma na celu skłócenie innych Użytkowników .
 7. Komentarz zawiera treść łamiącą prawo.
 8. W wyjątkowych przypadkach Administrator  lub Moderator dopuści komentarz do publikacji po jego edycji (np.zastępując niedozwolone słowa gwiazdkami "******" ) .
 9. Administrator lub Moderator nie opublikuje treści komentarza osobie, której ograniczono czasowo dodawanie komentarzy.
 10. W przypadku komentarza, którego treść łamie postanowienia regulaminu, a w szczególności narusza dobro osób trzecich prosimy o kontakt z nami. Administrator bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia komentarza, który nie powinien zostać opublikowany. Podejmiemy także odpowiednie kroki w celu czasowego ograniczenia Użytkownikowi, przez którego został złamany regulamin dostępu do części możliwości serwisu i/lub w poważnych przypadkach usuniemy całkowicie konto tego Użytkownika .

Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia można składać przez sklep internetowym, który znajduje się w Serwisie internetowym pod adresem https://www.profiwww.pl.
 2. W przypadku płatnych produktów link do pobrania pliku z zamówionym produktem będzie dostępny dla Kupującego dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania wpłaty.
 3. W przypadku płatnych produktów link do pobrania pliku z zamówionym produktem będzie widoczny w informacji o zamówieniu w zakładce "Moje zamówienia".
 4. W celu ograniczenia przeciążania serwera i sieci każdy zamówiony produkt można pobrać ograniczoną ilość razy.
 5. Dostęp do pobierania zamówionych produktów jest ograniczony czasowo i zwykle jest to 365 dni.
 6. Zamówienie na płatne produkty lub usługi uważa się za zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty i pierwszym pobraniu pliku przez osobę składającą zamówienie (Klienta).
 7. Do momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę zamówienie uważane jest jako w trakcie realizacji (potwierdzone przez Klienta/Kupującego).

Znaki towarowe, prawa autorskie, prywatność i bezpieczeństwo.

 1. Demo gotowej strony internetowej może zawierać komercyjne obrazki i inne media, które ze względu na ich licencję nie są sprzedawane dalej lub udostępniane z gotową stroną internetową nieodpłatnie (w cenie). Zostaną one zastąpione wersją przykładową (pusty obrazek z napisem demo, rozmiarem lub innym podobnym.. Wykupiona gotowa strona internetowa może nie zawierać wszystkich zdjęć i innych plików multimedialnych tych samych co na stronie demo. Nie wpływa to jednak na pogorszenie jakośći i wartości zakupionego produktu, który po instalacji i tak wymaga podmiany zdjęć i innych plików multimedialnych przez Kupującego na własne.
 2. Gotowa strona zawiera tylko przykładowe dane. Kupujący podmienia je po instalacji strony na własne.
 3. Wykonana na podstawie wykupionej gotowej strony internetowej strona internetowa może być dalej sprzedana.
 4. Wykupienie jednej gotowej strony internetowej uprawnia do wykonania nieograniczonej ilości innych stron.
 5. Z chwilą zrealizowania zamówienia Kupującemu zostaje udzielona przez Sprzedawcę ograniczona licencja, bez prawa wyłączności na korzystanie z danego Produktu. Licencja obejmuje: 
  • prawo do pobierania i instalacji produktu na urządzeniu Kupującego;
  • edycję zakupionego produktu na użytek własny (nie do dalszej odsprzedaży);
  • modyfikację zakupionego produktu w zakresie niezbędnym do wykonania strony internetowej;
  • pobieranie opłat od osób trzecich, zarówno osób fizycznych jak i firm strony internetowej wykonanej na bazie zakupionego produktu, 
  • prawo do edycji lub usunięcia linka odsyłającego do strony https://www.profiwww.pl, który umieszczony jest czasami w stopce szablonu (strony internetowej) i/lub w innych częściach kodu źródłowego zakupionego produktu.
 6. W żadnym przypadku zakup produktu nie oznacza przeniesienia praw autorskich na Kupującego.
 7. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści wymienionych w powyższym punkcie niniejszego regulaminu należą do firmy EPA Auto Piotr Pawłowski (Sprzedawcy), Piotr Pawłowski (Wydawcy).
 8. Jeśli w serwisie internetowym pod adresem https://www.profiwww.pl nie podano inaczej, wszystkie pliki graficzne, materiały wideo, instrukcje obsługi, kaskadowe arkusze stylów (CSS itp), skrypty javascript, których autorem jest wydawca serwisu internetowego i/lub firma EPA Auto Piotr Pawłowski nie podlegają licencji GPL i są dystrybuowane jako autorskie produkty i rozwiązania Sprzedawcy i jako takie są objęte ochroną określoną w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Wszystkie oprogranowanie, które jest dostępne na stronie https://www.profiwww.pl, a w szczególności, części kodu PHP są napisane i wydawane na licencji GNU General Public License w wersji 2 (treść licencji dostępna jest pod adresem http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) i/lub późniejszej.
 10. EPA Auto Piotr Pawłowski nie zezwala na kopiowanie jakichkolwiek treści opublikowanych na łamach swoich stron internetowych w części i/lub całości bez pisemnej zgody. Zezwala natomiast na powoływanie się na materiały prasowe opublikowane na swoich stronach internetowych pod warunkiem podania w treści jako źródła EPA Auto Piotr Pawłowski oraz linku kierującego do materiału źródłowego .
 11. Wydawca strony internetowej może czasem publikując materiały prasowe powoływać się na treści zawarte w innych witrynach internetowych. Zawsze wtedy podajemy w dolnym prawym rogu źródło materiału, na podstawie którego nasz artykuł został napisany i/lub link do witryny źródłowej albo tytuł prasowy źródła artykułu. Jeżeli nie życzą sobie Państwo aby powoływać się na należącą do nich witrynę lub tytuł prasowy, prosimy powiadomić nas o tym. Zdejmiemy z publikacji wszystkie dotyczące Państwa witryny i/lub tytułu prasowego materiały i nie będziemy się więcej na nie powoływać.
 12. Wszelkie zastrzeżone loga i nazwy firm pojawiające się w treściach publikowanych przez EPA Auto Piotr Pawłowski użyte zostały wyłącznie w celu informacyjnym.
 13. Zasady zachowania poufności, bezpieczeństwo i polityka prywatności witryny i dostępne są zawsze pod linkami widocznymi na dole każdej podstrony, lub w zakładce "Firma" .
 14. Wszelkie ograniczenia dotyczące korzystania z Produktu, których nie uwzględniono w regulaminie mogą wynikać z licencji załączonych do wybranego produktu i w jego opisie.
 15. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby zakupione produkty były używane zgodnie z prawem, tym Regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 16. Ograniczenia, które dotyczą rozpowszechniania oprogramowania dostępnego w serwisie internetowym pod adresem https://www.profiwww.pl nie odnoszą się do wersji darmowych. Oprogramowanie w wersjach darmowych może być dowolnie modyfikowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy w każdej dopuszczalnej przez prawo formie.
 17. EPA Auto Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do edycji treści tego regulaminu. O zmianach powiadomimy wyświetlając nowy regulamin witryny.
 18. Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, redystrybucji oraz żadnej innej formy komercyjnego użytku zakupionych od Sprzedawcy produktów, w części, która nie podlega licencji GPL bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy, a w szczególności: 
  • udzielania licencji, odsprzedawania, przenoszenia, wypożyczania, dzierżawienia, rozpowszechniania, przekazywania ani w inny sposób przyznawania osobom trzecim praw odnoszących się do produktów zakupionych na stronie internetowej https://www.profiwww.pl;
  • zabronione jest bez pisemnej zgody Sprzedawcy zmienianie lub usuwanie informacji o autorze w nagłówkach i opisie plików;
  • zabronione jest bez pisemnej zgody Sprzedawcy  korzystanie z jego znaków towarowych;
  • zabronione jest bez pisemnej zgody Sprzedawcy umieszczanie produktów zakupionych od niego, zmodyfikowanych lub nie, na stronach internetowych lub różnego rodzaju nośnikach w celu redystrybucji lub odsprzedaży;
  • zabronione jest bez pisemnej zgody Sprzedawcy rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików w jakikolwiek inny sposób.

Postanowienia końcowe .

 1. Firma EPA Auto Piotr Pawłowski (Sprzedawca) sprzedaje produkty wolne od wad.
 2. Wszystkie zamieszczone w serwisie internetowych Sprzedawcy zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. odcień koloru, proporcje rozmiaru itp.). 
 3. Wydawca strony internetowej zawsze sprawdza, ale nie ponosi pełnej odpowiedzialności za treści i formę postów, komentarzy i jakichkolwiek wypowiedzi , których autorami są Użytkownicy i Kupujący.
 4. W przypadku zauważenia lub otrzymania informacji na temat wypowiedzi sprzecznych z postanowieniami regulaminu Administrator podejmie wszelkie niezbędne działania w celu edycji lub usunięcia tego typu wypowiedzi i ewentualnego ukarania Użytkownika / Kupującego, który jest jej autorem .
 5. W przypadku zauważenia jakichkolwiek naruszeń regulaminu witryny uprzejmie prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas za pomocą formularza kontaktowego.
 6. W przypadku wykrytego działania Użytkowników i Kupujących na szkodę jednej ze stron internetowych podjęte zostaną natychmiastowe niezbędne kroki mające na celu temu przeciwdziałać .
 7. Adresy IP, domeny i adresy e-mail itp. Użytkowników i Kupujących nagminnie zakładających nowe konta  po banowaniu poprzednich mogą być blokowane przez Administratora. 
 8. W przypadku Użytkowników znacznie utrudniających pracę Administratora podejmie on każde konieczne działanie do zablokowania im całkowitego dostępu do naszych stron internetowych.
 9. Wydawca strony internetowej zastrzega sobie prawo do edycji i całkowitej zmiany tego regulaminu. O zmianach powiadomi wyświetlając aktualny regulamin tutaj.

 

Ostatnia edycja: 29.01.2024r.

Copyright © 2013-2024 Piotr Pawłowski / EPA Auto Piotr Pawłowski / Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


 

Właściciel serwisu: Profi www / Piotr Pawłowski, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski / EPA Auto Piotr Pawłowski.

 www.profiwww.pl

Nie ważne gdzie mieszkasz. Zbudujemy dla Ciebie każdy serwis internetowy i utrzymamy go na naszych własnych serwerach.

Godziny pracy

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 10:00 - 18:00
Weekend Zamknięte

Polub nasz profil i obserwuj...

Image
Copyright © 2013-2024 Profi www / Piotr Pawłowski / EPA Auto Piotr Pawłowski .
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny , nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych . Materiały umieszczone na tej stronie internetowej objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Jej wydawca zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , iż jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów , plików oraz fotografii opublikowanych na tej stronie ( w całości lub fragmentach ) bez jego wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione i niezależnie od celu , w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, oraz użytego środka przekazu stanowi naruszenie prawa . Zgadzamy się na użycie naszych grafik i treści zgodnie z prawem i z podaniem źródła . Wszelkie zastrzeżone loga i nazwy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym . "Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski" jest zarejestrowanym tytułem prasowym . Sąd Okręgowy w Łodzi . Rejestr prasowy poz. nr 1367. NIP: 731-187-29-12, REGON: 101328350. Projekt i wykonanie serwisu Piotr Pawłowski .Wszelkie prawa zastrzeżone.